Iwona Falecka – szkolenia dla firm

Moje szkolenia biznesowe, wyjazdy integracyjne i gry strategiczne.

Nawigacja

Z bloga

Baza subwencji na kursy menedżerskie

Pracownicy z niektórych koncernów zgłosili wnioski o dotacje i współpracując z naszymi konsultantami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy. Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Mazowiecki Program Strukturalny” na wyjazdowe Wykłady Międzykulturowe środki nabywają opisane poniżej projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Operatorów Maszyn w firmie Ultrahut
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • "Internet szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców Gminy Kęsowo"
 • nowoczesna metodyka produkcji obuwia z antypoślizgową wielofunkcyjną podeszwą trójwarstwową
 • innowacyjny proces B2B w firmie Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami
 • opracowanie planu intensyfikacji importu nowoczesnych wyrobów P.W. Foliarex w Stęszewie.
 • sporządzenie nowoczesnych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • opracowanie i wdrożenie nowoczesnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • opracowanie i implementacja mobilnego programu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.
 • sporządzenie i implementacja rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w innowacyjnych grupach produktowych
 • sporządzenie oraz implementacja nowoczesnego urządzenia - Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z systemem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • koncepcja B2B szansą na dalszy unowocześnienie i wzrost konkurencyjności Firmy POL-INOWEX s.a.
 • wypracowanie planu importu nowoczesnego modelu Informatycznego
 • opracowanie terenów inwestycyjnych związanych z innowacyjną gospodarką w Gminie Babice
 • wzmocnienie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec
 • metodyka otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych
 • wdrożenie pakietu narzędzi do psychospołecznego e-monitoringu zasobów ludzkich
 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie Alfanet.
 • wdrożenie koncepcji intensyfikacji importu ALVO Grupa Gastrometal
 • implementacja harmonogramu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • wdrożenie technologii Albatros Pro Precision DS w nowoczesnej tłoczni w Wałczu.
 • uruchomienie energooszczędnej metodyki wypału płytek ceramicznych PKWiU 23.31.10.0
 • wypracowanie zdalnego portalu do produkcji, wymiany i prezentacji faktur interaktywnych
 • stworzenie mobilnego portalu gier edukacyjnych i zręcznościowo-logicznych z motywująco-strategicznym modelem decyzyjnym
 • zbudowanie elektronicznego serwisu udostępniającego funkcjonalności programu komputerowego wspierającego zarządzanie mikro i małą firmą.

  27.05.2016. 00:06

  Home · Blog · Baza subwencji na kursy menedżerskie