Iwona Falecka – szkolenia dla firm

Moje szkolenia biznesowe, wyjazdy integracyjne i gry strategiczne.

Nawigacja

Z bloga

Narzędzia - symulacyjne ćwiczenia strategiczne

Serdecznie prosimy słuchaczy realizowanych u nas zajęć i gier biznesowych dla kierowników produkcji o przeczytanie przedstawionych tu książek jako aneks do programu Gry Strategiczne.
Zwracamy uwagę jednocześnie, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera opracowania wykraczające poza wąską wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie scenariusza tworzonych przez Kursantów symulacji.
 • Rozwój Umiejętności Przywódczych w Międzynarodowej Organizacji, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Alicja Balzak
 • Jednowrzecionowe automaty tokarski
 • Elektrochemia
 • Technologia budowy maszyn.
 • Gry motywacyjne – podstawy teoretyczne
 • Technika analogowa i hybrydowa.
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznych zeszyt II
 • Maszynoznawstwo
 • Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie
 • Sterowanie eksploatacją urządzeń
 • Operatorzy -zarys psychofizjologii pracy
 • Kompatybilność elektromagnetyczna w radiotechnice
 • Praktyka napędu elektrycznego
 • Elementy chemii organicznej
 • Rachunek różniczkowy i całkowity tom III
 • Przyrządy obróbkowe Elementy teoretyczne i zasady proj.
 • Miernictwo tranzystorowe
 • Mały słownik techniczny polsko-angielski
 • ABC reformy gospodarczej dla mistrzów
 • Elektronizacja. Mikroprocesory zeszyt 23 w układach pomiarowych W-wa 86
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Systemy mikrokomputerowe
 • Mój mikrokomputer ZX Spectrum
 • Roboty okładzinowe-Poradnik
 • Podstawy grafiki w językach Basic i Turbo Pascal
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy skrypt dla słuchaczy ,szkolenie kurs
 • Lotus 1-2-3 wersja3.0
 • Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
 • Podręcznik dla użytkownika sieci lokalnej. cz.I Novell Net Ware z.z
 • Banki i Biura Maklerskie na rynku papierów wartościowych
 • Historia filozofii, tom II. Filozofia nowożytna do roku 1830.Wyd.13
 • Stany nieustalone i stabilność systemu elektroenergetycznego.Wyd.I. 301str.,23cm.
 • Sprawiedliwi wśród narodów świata 175 str., 20 cm
 • Prawo rodzinne Wyd VII 301str,20cm
 • Prawo budowlane 129 str., 23 cm
 • Porażenie i oparzenia prądem i łukiem elektrycznym Etiologia i pomoc przedlekarska 155 str.20 cm
 • Procesory arytmetyczne 112 str., 24 cm
 • Kredyty t.2 Leksykon dla praktyków + dyskietka 301 str., 20 cm
 • Symulacje negojacyjne – podstawy praktyczne
 • Roboty betonowe na placu budowy-PrzewodnikWyd.III 252 str., 20 cm
 • Historia powszechna
 • Informatyka Pzegląd analizy Przekład z języka hiszpańskiego 91str,31cm
 • Ocena i badanie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa 97 str., 24 cm
 • Logika praktyczna Wyd.XVIII 283 str., 24 cm
 • Geografia turystyczna świata cz.1 Wyd.II 402 str., 24 cm
 • Informatyka bez tajemnic czII- użytkowanie mikrokomputerów Wyd.IV 244 str, 24 cm
 • Matematyka t4 EIT Podręczniki akademic. wyd 8
 • Ćwiczenia z Access 7 + dyskietka 118 str, 24 cm
 • Ekonomia - mikroekonomia 570 str, 24 cm
 • Problemy zarządzania - 50 praktycznych modeli rozwiązań 343 str, 24 cm
 • 3D Studio Max doskonałość i precyzja D-113 702 str, 24 cm
 • Zadania z wytrzymałości materiałów wyd2
 • Unia Europejska
 • Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym t1 zagadnienia liniowe CAD CAM
 • Kierowanie wyd 2 656s 26 cm
 • Słownik tematyczny angielsko-polski, polsko-angielski 804 str, 20 cm
 • Samouczek języka angielskiego dla początkujących
 • Słownik polsko-szwedzki wyd.1 741s 24cm
 • Zbiór zadań z elektrotechniki Wyd.XIII 223 str,24 cm
 • Visual Basic6.Ćwiczenia praktyczne D-101 149s 23cm
 • MS FrontPage XP - ćwiczenia praktyczne 108 str. 24 cm
 • Chemia analityczna cz.1 Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa 391 str, 24 cm
 • Leksykon inżyniera T. 2 Spawalnictwo

  21.04.2016. 00:09

  Home · Blog · Narzędzia - symulacyjne ćwiczenia strategiczne