Iwona Falecka – szkolenia dla firm

Moje szkolenia biznesowe, wyjazdy integracyjne i gry strategiczne.

Nawigacja

Z bloga

Pomoc pieniężna na kursy zamknięte

Kursanci z wybranych koncernów zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przesłali adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy. Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Fundusz Pomocowy” na trzy Certyfikowane Kursy Coachingowe dotację dostały następujące przedsięwzięcia:
 • Program Szkoleniowy dot. Technologów w firmie Cersa
 • Szkolenie zarządzania firmą szansą dla rozwoju spółki.
 • import źródłem sukcesu firmy EKO-TECHMOT Miśkiewicz S.J.
 • nowoczesny model AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • nowoczesny węzeł kratowy firmy INKOMET. PKWiU 45.21.7
 • sporządzenie metodyki wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w nowoczesnym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • sporządzenie i wdrożenie innowacyjnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego
 • sporządzenie i wdrożenie bezobsługowego procesu nabycieu i sprzedaży mikrosfery przez EKO EXPORT w Bielsku-Białej
 • sporządzenie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w technologii wirtualnej.
 • opracowanie innowacyjnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • sporządzenie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie
 • koncepcja integrująca modely telekomunikacyjne, teleinformatyczne partnerów biznesowych i firmy CETEKOM
 • struktura telekonferencji przez Internet
 • sporządzenie, wdrożenie i świadczenie e-usług polegających na zdalnym dostępie do procesu wsparcia procesów windykacji
 • proces bezobsługowego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.
 • metodyka otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych oraz linia technologiczna do wykorzystania tej technologii
 • stworzenie i wdrożenie na rynek interaktywnych usług dotyczących tematyki kosmetycznej i zarządzania sobą w czasie.
 • wdrożenie środowiska e-usługowego exis.e-struktura, funkcjonującego w obszarach e-komunikacji, e-marketingu i e-szkoleń.
 • wdrożenie nowoczesnego projektu wymiany informacji elektronicznej B2B SX-EDI
 • implementacja planu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie Marbo S.C.
 • wdrożenie metodyki produkcji wsporników paletowych z trocin pozyskiwanych drogą recyklingu
 • zbudowanie nowoczesnego modelu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • on-line do lekarza na terenie całego kraju.
 • wypracowanie mobilnego serwisu do technologicznego rozwiązywania problemów logistyczno-dystrybucyjnych.
 • zbudowanie mobilnego serwisu umożliwiającego automatyczną rezerwację czasu i miejsca wykonania usługi

  05.11.2016. 00:03

  Home · Blog · Pomoc pieniężna na kursy zamknięte