Iwona Falecka – szkolenia dla firm

Moje szkolenia biznesowe, wyjazdy integracyjne i gry strategiczne.

Nawigacja

Z bloga

Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr IJMF/19 5 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Społecznego
Porządek dyskusja podczas konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:
 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Ekspertyza "Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych"
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Certyfikowane Wykłady Dla Trenerów
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier - streszczenie
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • CRZL"
 • "Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006
  Grant będzie omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kamiennogórski oraz zawierciański
  Upoważnieni beneficjenci to: Michal Daniel Uslugi Leśne, Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A., Przedsiębiorstwo - "BUDKUS" S.A., GEOBUD Lech Olszański, Systemy Telewizji Satelitarnej i Kablowej "KTS" S.C. , Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie , AMBER-NET ŁUKASZ SIEPSIAK, Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., iLook Marcin Oleszek, OLIMP LABORATORIES , Sygnity , Toruńskie Zakłady Graficzne "Zapolex" , Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa APISO Robert Osipa, MTCE Media , DELTA
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  16.06.2015. 00:05

  Home · Blog · Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS